Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde

Artikelen voor het Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde.
Vakblad voor huisartsen en apothekers.

Apotheker en huisarts op gespannen voet over herhalingsmedicatie

Patiënten die chronisch medicatie gebruiken, kunnen straks wellicht zonder verwijzing van de huisarts hun herhalingsreceptuur regelen. Het Ministerie van VWS onderzoekt dit jaar de mogelijkheden hiervan. De samenwerking tussen apotheek en huisarts moet dan echter wel verbeteren. En de huisarts blijft eindverantwoordelijk.

/Over herhaalmedicatie.pdf

/Effect van nicotinevervangende middelen.pdf