Gemeenteraadsverslagen gemeente Bergen

Ook Heiloo, Langedijk en Alkmaar.

Maandelijks verslag van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Bergen (in opdrachtgever van de Griffie van gemeente Bergen).

Verslagen naar aanleiding van de gemeenteraadsvergaderingen van de gemeente Heiloo (opdrachtgever: Uitkijkpost Media).

Verslagen over de gemeenteraadsvergaderingen van de gemeente Langedijk.

Nieuwsberichten n.a.v. commissie- en gemeenteraadsvergaderingen van de gemeente Alkmaar.

/Heiloo gemeenteraadsverslagen 2016 2017 EJVMediaproducties2.pdf

/Bergen 31 mei 2018 gemeenteraadsvergadering.pdf

/Bergen 13 juni 2018 verslag gemeenteraadsvergadering.pdf

/Bergen 10 en 12 juli 2018 verslag gemeenteraadsvergadering.pdf

/9 oktober 2019 Gemeentekrant Bergen.pdf